Промишлени химикали използвани в промишлеността са много. Едни от най-широко разпространените са натриевата основа, калциевия хлорид, солна киселина

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика