Противоепидемични мерки Във връзка с епидемията от Ковид 19, Дентален център Вирту взема всички мерки за недопускане на разпространение на вируса. Спазваме стриктен график, за да не се допуска струпване на хора. Ежечасово се провежда дезинфекция и проветряване на общите помещения, а денталните кабинетите са подложени на щателно почистване след всеки пациент. Използване на еднократни […]

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика