Самостоятелно заетите лица могат да се сблъскат с предизвикателства при кандидатстване за бързи кредити поради липсата на трудови договори като доказателство за доход. Все пак има начини самоосигуряващите се лица да получат одобрение за бързи кредити без да е необходим трудов договор. Те включват предоставяне на доказателство за доход чрез документация като данъчни декларации, банкови извлечения, фактури и разписки, както и изграждане на силен кредитен рейтинг. За да изградят силен кредитен рейтинг, самостоятелно заетите лица трябва да създадат кредитна история, като отварят и управляват кредитни сметки отговорно, проверяват редовно своя кредитен отчет и оспорват грешки, които биха могли да повлияят негативно на техния резултат.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика