Процесът на кандидатстване за заем може да бъде обезсърчаваща задача за кредитополучателите, особено когато традиционните заявления за заем изискват лице за контакт, което да предостави допълнителна сигурност на заемодателя. В такива случаи лице за контакт обикновено е роднина или приятел на кандидата, който е съгласен да се свърже с него от финансовата институция, ако кредитополучателят не може да бъде открит. Това изискване може да бъде особено предизвикателно за кредитополучатели, които нямат надеждно лице за контакт или които се чувстват неудобно да споделят такава лична информация с други.
Освен това статията разглежда причините, поради които заемодателите изискват лице за контакт да действа като гарант, което е основно за смекчаване на техните финансови рискове в случай, че кредитополучателят не успее да извърши навременни плащания или не изпълни задълженията си по кредита. Кредиторите често вземат предвид кредитоспособността както на кредитополучателя, така и на лицето за контакт, преди да одобрят молбата за кредит.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика