В древна Месопотамия канализационните системи са имали вертикални шахти за отвеждане на отпадъците в ями. Подобни системи са съществували и в цивилизацията на долината на Инд в днешна Индия и в Древен Крит. През Средновековието канализационните системи започват да се изхабяват и отпадъците се събират в изгребни ями, които се изпразват периодично от гранатомети. След това тези отпадъци са били продавани за тор. Епохата на Просвещението донася малък напредък в областта на водоснабдяването и канализацията. През XVIII в. обаче се наблюдава бързо развитие на помпените системи и водопроводните съоръжения.

Промени в метода JMP

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика