Погасяването на заем е отговорност на всяко лице, което е поело такъв ангажимент и е сключило споразумение с финансова институция. Понякога обаче има финансови проблеми, които възпрепятстват навременното плащане на вноски. Какъв е рискът от такова забавяне?

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика