Ако искате вашите документи да бъдат легализирани за използване в чужда държава, ще трябва да определите кои методи ви устройват. Процесът на легализация варира в зависимост от вида на документа, който се опитвате да получите. Може да струва скъпо и процесът може да отнеме много време.
Какво да подготвите?
Преди да започнете процеса по легализация на документи, е необходимо да проучите добре какво точно ви е необходимо. Освен документите, които ще легализирате, може да са ви необходими техни копия, както и документ за самоличност. Различните видове легализация на документи зависят от това дали страната, от която произхожда документа, или за която е предназначен, е страна по Хагската конвенция, както и дали между страната и България има Договор за правна помощ. Повече информация за условията може да получите на сайта на МВнР.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика