Тегленето на заем включва необходимостта да се върнат не само заетият капитал, но и лихвите и всички допълнителни разходи. Ами ако по различни причини не сме в състояние да изпълняваме задълженията си постоянно? Неизплатеният заем обикновено има финансови последици.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика