Тиймбилдингът е важно събитие за подобряване на комуникацията, изграждане на доверие и развитие на умения за работа в екип сред служителите. Въпреки това, за да планирате успешно събитие за изграждане на екип, е важно да определите цели и задачи. Събитието трябва да съответства на нуждите и целите на екипа. Трябва да се избере правилната дейност, която отговаря на интересите и предпочитанията на екипа. Важно е да изберете място, което е леснодостъпно, удобно и предоставя необходимите условия и удобства за избраната дейност. Правилното планиране на събитието също е от решаващо значение за осигуряване на максимално участие и ангажираност. Събитието трябва да създаде положителна и приобщаваща среда, която насърчава участието и избягва дейности, които могат да накарат членовете на екипа да се почувстват неудобно или изключени.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика