Неизплатеният заем може също така, в съответствие със съдържанието на сключения договор, да доведе до прекратяването му от заемодателя. След края на срока за предизвестие ще бъдем задължени да уредим задължението веднъж. Това означава, че ще трябва да върнем целия заем с всички допълнителни разходи, начислени за деня, а не само текущите просрочени задължения.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика