Използването на пресостати за компресор позволява автоматизираното пълнене на приемника на компресора със сгъстен газ. Силата им на сгъстяване се измерва благодарение на специален винт, а силата на натиск на пружините е задължително посочена в инструкциите.Пресостати, стартиращи електродвигателя на компресора, щом налягането падне под зададените стойности
Същевременно отпада и нуждата операторът да следи процеса по фиксиране на различните параметри.
Пресостати , изключващи двигателя, щом налягането на въздуха надвиши нормалната стойностВ резултат на това се предотвратява риска от увреждане на двигателя и животът на оборудването се удължава.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика