Когато става въпрос за рефинансиране на бърз кредит, процесът е подобен на вземането на всеки друг вид заем. За да се класирате за най-ниския лихвен процент, високият кредитен рейтинг е от съществено значение. Освен това, се уверете, че имате поне някаква представа за новите условия на заема, които искате да получите. Те трябва да са по-добри от тези, които имате сега. Когато рефинансирате бърз кредит, трябва да пуснете амортизацията, за да видите как лихвата ще се промени през целия срок на кредита.


Получаване на по-нисък лихвен процент
Когато обмисляте рефинансиране, не забравяйте да вземете предвид кредитния си рейтинг. Резултатът ви може да повлияе на размера на лихвите, които плащате, както и на съотношението ви дълг към доход. Можете също така да изберете по-кратък срок, за да изплатите дълга си по-бързо. По-дългите срокове на изплащане увеличават лихвата, която плащате, и ви оставят с по-голям дълг за изплащане. Ако сте в затруднено положение, някои кредитори може да ви позволят временно да спрете да извършвате плащания, докато работите за намаляване на дълга си. Ако планирате да рефинансирате бърз кредит, помислете дали да не сравните условията на съществуващия си кредит с тези, предлагани от други кредитори. Може да откриете, че един от заемодателите, които обмисляте, има по-нисък лихвен процент от този, който плащате в момента. Въпреки че е възможно да се получи по-нисък лихвен процент чрез сравнение на заема, официалното заявление за рефинансиране изисква повече информация. Обикновено ще включва график за погасяване, такси и неустойки за предплащане. След като бъдете одобрени, ще получите средствата в рамките на няколко дни.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика