Кредитополучателите могат също така да подобрят своя кредитен рейтинг, като изплатят неизплатени дългове, извършват навременни плащания и оспорват грешки в своите кредитни отчети. И накрая, статията предлага да се търсят правителствени програми за подпомагане, които предлагат финансова помощ на нуждаещите се, като заеми за собственици на малък бизнес или безвъзмездни средства и заеми за жилищни разходи за семейства с ниски доходи. Статията обаче напомня на кредитополучателите, че заемането на пари е свързано с рискове и отговорности и че те трябва да вземат назаем само това, което могат да си позволят да върнат.
Като цяло, статията предоставя практически съвети за кредитополучатели с лоша кредитна история за получаване на спешен заем и подчертава различни възможности, с които разполагат.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика