• Всички части на екосистемата трябва да си взаимодействат. Например, растенията, които се нуждаят от азот, за да функционират, трябва да растат до растения, които съхраняват азот.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика