Съживяването на потреблението през последните месеци доведе до ръст при някои финансови услуги, включително предоставянето на бърз кредит, потребителски кредит и др. Сред причините за това от една страна е нарастващата покупателна способност на населението, както и дефлацията, отчитана през последните месеци, която подпомага вземането на решение за отдавна отлагани покупки. От друга страна важна роля играе и възможността потребителите да получат лесно заеми, без сложни процедури и без да се изискват много документи.

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика