Получаването на професионални счетоводни услуги има определящо значение за това бизнесът ви да върви напред. Погрешно редица малки предприемачи се ограничават до услугите на счетоводител само по отношение на подаването на данъчни декларации и годишното счетоводно приключване. В останалата част от времето разчитат на своите познания по отношение на текущото счетоводно отчитане, които често са …

Коментари

Кой подкрепи тази публикация

Последни коментари
Статистика